คุณพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับแพลตฟอร์มใด

บริษัท Mind zone พัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นสำหรับระบบปฏิบัติการ iOS (iPhone และ iPad), Android และ Windows Phone รวมไปถึง Web application ด้วย ซึ่งเป้าหมายหลักของเราเน้นเป็นการทำแอพพลิเคชั่นหรือสร้างแอพพลิเคชั่นสำหรับระบบปฏิบัตการ iOS Android และ Web application

Rene van der KooiGeneral Manager