ค่าใช้จ่ายที่จะต้องเสีย

ยากมากที่จะให้ประเมินราคา โดยไม่มีรายละเอียดของแอพพลิเคชั่น โปรแกรมแอพพลิเคชั่นของคุณต้องชำระเงินหรือไม่ ต้องแสดงการแจ้งเตือนหรือไม่ ดึงข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์หรือไม่ เข้าถึงข้อมูลของอุปกรณ์หรือไม่ คำถามเหล่านี้ทั้งหมดสามารถเป็นตัวเปลี่ยนแปลงราคาขึ้น-ลงของการทำแอพพลิเคชั่นหรือสร้างแอพพลิเคชั่น

Rene van der KooiGeneral Manager