ค่าใช้จ่ายหลังจากที่ทำแอพพลิเคชั่นเสร็จแล้วประมาณเท่าไหร่

ค่าใช้จ่ายหลังจากที่ทำแอพพลิเคชั่นเสร็จมี 2 ทางที่จะเกิดได้ คือ
1. อยากให้ทางเรา ดูแลระบบหลังทำแอพพลิเคชั่นให้เสร็จแล้ว ซึ่ง แบบนี้จะมีค่าใช้จ่ายตามรายเดือนหรือรายปีตามที่คุณต้องการในการให้เราดูแลระบบ
2. เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงระบบโดย Apple และ Google คุณอาจจำเป็นต้องปรับแอพพลิเคชั่นหลังจากมีรุ่นใหม่ ในส่วนนี้ถ้ามีการแก้ไขจะคิดค่าบริการต่อชั่วโมง

Rene van der KooiGeneral Manager