ฉันจะจัดการเนื้อหาใน app มือถือของฉันได้อย่างไร

หากการตกลงเพื่อทำแอพพลิเคชั่นหรือสร้างแอพพลิเคชั่นของโครงการให้มีระบบ backend คุณจะได้เว็บไซต์ที่มีความปลอดภัยกับ Dashboard เพื่อทำการเพิ่ม แก้ไข และลบองค์ประกอบ เช่น Newsfeed ในแอพพลิเคชั่นโมบายจะดึงข่าวจากเซิร์ฟเวอร์เมื่อต้องการแสดง Newsfeeds ซึ่งข้อมูล Newsfeed หรือข้อมูลอื่นๆจะถูกเก็บในระบบ backend

Rene van der KooiGeneral Manager