วิธีการทำงานมากที่มีส่วนเกี่ยวข้องในส่วนของฉันที่จะสร้าง app

Mind zone จัดการ 100% ของการทำงานทางเทคนิครวมทั้งการทำแอพพลิเคชั่นหรือสร้างแอพพลิเคชั่น และส่งผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปไปยัง App Store และ Google Play นอกจากนี้เรายังให้ความช่วยเหลือในการกำหนดเนื้อหาและออกแบบตามความต้องการทางกราฟิกสำหรับแอพพลิเคชั่นให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

Rene van der KooiGeneral Manager