ฉันไม่ได้อยู่ใกล้คุณ ฉันจะต้องใช้การพัฒนาแอพพลิเคชั่นในประเทศหรือไม่

ในฐานะที่งานของเราคือการให้บริการทำแอพพลิเคชั่นหรือสร้างแอพพลิเคชั่น ดังนั้นเราสามารถให้บริการได้ทุกที่โดยการใช้อินเทอร์เน็ต ซึ่งทำให้เราสามารถมีการประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับโครงการได้ง่ายขึ้นผ่าน Skype

Rene van der KooiGeneral Manager