สามารถทำการเปลี่ยนแปลงแอพลิเคชั่นเมื่องานเสร็จสมบูรณ์หรือไม่

สามารถเปลี่ยนแปลงแอพพลิเคชั่นหลังจากงานเสร็จสมบูรณ์ แต่ต้องได้รับการอนุมัติหรือมีการยืนยันการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะคิดค่าบริการต่อชั่วโมง

Rene van der KooiGeneral Manager