เมื่อไหร่ที่ฉันจะได้เห็นแอพลิเคชั่นที่คุณกำลังพัฒนาสำหรับฉัน

ในกระบวนการทำแอพลิเคชั่นหรือสร้างแอพพลิเคชั่นของเรานั้นมีขั้นตอนประมาน 4 ขั้นตอนหลักๆ คือ
1. ออกแบบโครงร่างและขั้นตอนการทำงานของแอพพลิเคชั่น(Wireframe or Workflow)
2. ออกแบบหน้าในแต่ละหน้าของแอพพลิเคชั่นที่ได้จากการทำ Wireframe หรือ Workflow โดยการใส่สี รูป ไอคอน เนื้อหาบางส่วน(Mockup Design)
3. พัฒนาระบบจริงให้ใช้งานได้ตามที่คุณต้องการที่ได้จากขั้นตอน Mockup Design โดยต้องมีการดึงข้อมูลที่เชื่อมต่อจาก Server เป็นต้น(Development)
4. ทดสอบระบบและแก้ไขข้อผิดพลาด(Test system and Fix bugs)
ดังนั้นเมื่อโครงการเริ่มต้นเราจะสร้างโครงร่างและขั้นตอนการทำงานของแอพพลิเคชั่นให้คุณอนุมัติ ต่อมาเราจะออกแบบ Mockup เพื่อให้คุณอนุมัติ style ที่เราออกแบบให้ หลังจากนั้นเราจะเริ่มต้นการพัฒนาโปรแกรม และเมื่อโปรแกรมการสาธิตสามารถทำงานได้คุณจะได้รับตัวอย่างของโปรแกรม ในส่วนของแอพพลิเคชั่นนั้นคุณจะได้เห็นแอพลิเคชั่นเมื่อถึงขั้นตอนสุดท้ายหรือได้โปรแกรมสาธิตนั้นเอง แต่การทำงานทุกขั้นตอนตั้งแต่แรกคุณก็เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจและออกแบบแอพพลิเคชั่น

Rene van der KooiGeneral Manager