โมบายแอพลิเคชั่นคืออะไร

โมบายแอพพลิเคชั่นเป็นโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้งานบนอุปกรณ์มือถือ โปรแกรมเหล่านี้จะให้บริการแก่ผู้ใช้ของผู้ผลิตอุปกรณ์ผ่านร้านค้าเสมือนจริง เช่น iPhone App Store และ Android Market แอพพลิเคชั่นสามารถถูกพัฒนาเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆได้ เช่น E-Book เกม แผนที่ และระบบการชำระเงิน เป็นต้น

Rene van der KooiGeneral Manager