ใช้เวลานานเท่าใดในการพัฒนาแอพลิเคชั่นและได้รับใน App Stores

เป็นคำถามที่จะตอบได้ค่อนข้างยากว่าใช้เวลานานเท่าไหร่ในการทำแอพพลิเคชั่นหรือสร้างแอพลิเคชั่น เนื่องจากระยะเวลาในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นนั้นขึ้นอยู่กับคุณสมบัติการใช้งานและการเชื่อมต่อข้อมูล แต่การทำแอพพลิเคชั่นหรือสร้างแอพพลิเคชั่นส่วนใหญ่จะพัฒนาอยู่ในช่วงเวลาระหว่าง 1 เดือน ถึง 6 เดือน

Rene van der KooiGeneral Manager