ບໍລິການຂອງພວກເຮົາ

Mindzone ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງບໍລິການ. ຈາກການສ້າງເວັບໄຊທ໌ຂໍ້ມູນຂະໜາດນ້ອຍຂຶ້ນອິນທຣາເນັດ/ເອັກຊທຣາເນັດ ດ້ວຍລະບົບ CMS. ແອັບພລິເຄຊັນມືຖືທີ່ຮອງຮັບເວັບໄຊທ໌ ຫຼື ເກມມືຖື 2D ທີ່ຜູ້ຫຼິ້ນສາມາດຫຼິ້ນເຊື່ອມຕໍ່ກັນໄດ້ເຕັມຮູບແບບ. ບໍ່ວ່າຈະແມ່ນໂຄງການໃດ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ພວກເຮົາສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ.


ບໍລິການຂອງພວກ ເຮົາ

Multi Player Games

ເກມທີ່ຜູ້ຫຼິ້ນສາມາດຫຼິ້ນເຊື່ອມຕໍ່ກັນໄດ້ເພີ່ມມິຕິອື່ນເພື່ອເກມມືຖືຂອງທ່ານ.

Document Management Systems

ລະບົບຈັດການເອກະສານ ລະບົບການຈັດການອິນທຣາເນັດ ຫຼື ເອັກຊທຣາເນັດ ເພື່ອປັບປຸງຂະບວນການ.

Social Media Integration

ການປະສົມປະສານສື່ສັງຄົມອອນໄລນ໌ ການປະສົມປະສານສື່ສັງຄົມອອນໄລນ໌ ຂອງ Facebook, Twitter ແລະ Google+.

Design Adjustments

ການປັບປ່ຽນການອອກແບບ ການປ່ຽນແປງຮູບແບບ ແລະ ການອອກແບບຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຢູ່.

Media Integration

ການປະສົມປະສານສື່ ສຽງ, ວີດີໂອ ແລະ ລະບົບພາບ ສຳລັບເນື້ອຫາແບບໂຕ້ຕອບ.

2D-Game Development

ການພັດທະນາແອັບຯເກມ 2D ສາມາດເຂົ້າເຖິງເກມມືຖືຕອນນີ້ໄດ້ ດ້ວຍບໍລິການຂອງພວກເຮົາ.

Mobile Applications

ແອັບພລິເຄຊັນມືຖື ແອັບພລິເຄຊັນສາມາດຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມໄວຂະບວນການຕ່າງໆຂອງບໍລິສັດ ໃນຂະນະຍ້າຍບ່ອນ.

Presentations

ການນຳສະເໜີຜົນງານ ການນຳສະເໜີຜົນງານທີ່ກຳນົດເອງ ດ້ວຍເນື້ອຫາແບບໂຕ້ຕອບ.

ສິ່ງທີ່ກ່ຽວກັບ...

ເນື່ອງຈາກປະສົບການ ແລະ ຮູບແບບການເຮັດວຽກຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາສາມາດທີ່ຈະໃຫ້ທ່ານປັບແຕ່ງແກ້ໄຂໄດ້ ໃນລາຄາທີ່ດີທີ່ສຸດໃນທ້ອງຕະຫຼາດ.
ຕິດຕໍ່ເຮົາ